Frankovka modrá 2018 Bott Frigyes, Južnoslovenská oblast, Slovensko

1 016 Kč